Historia

Historiaa Jakkulan kylästä

Jakkulan kylän alueen korkeimmat kohdat ovat nousseet meren pinnan yläpuolelle jo 3000 vuotta sitten. Rautakaudesta n. 500 eKr lähtien on kylien aluella ollut asutusta. Tästä ovat todisteena lukuisat muinaishaudat.

Jakkulan nimi

Jakkulan kylän nimen syntyperästä on usempi tulkinta; tuleeko se Jaakob-nimestä vai kylän varhaisen asukkaan erikoisesta takista. Papinveroluetteloiden v. 1546 mukaan Jakkulan kylässä on ollut 7 taloa, joiden kaikkien nimi oli Jakku. Isännät vaihtuivat ja talojen nimetkin eritytyivät, mutta vuonna 1713 kirjattiin kylään edelleen samat 7 taloa. 1800-luvun lopulla ryhtyivät kyläläiset raivaamaan itselleen lisäpeltoja metsistä, nevoista ja mäkien laidoista. Tällöin myös Allisen kylän pellot raivattiin.

Isojako

Kylän pellot olivat pieninä lohkoina, joita oli vaikea viljellä. Lisäksi kylässä talot olivat lähes kiinni toisissaan. Tästä syystä 1890 aloitettiin isojaon järjestely, jossa pyrittiin jakamaan peltolohkot uudelleen niin, että yhden talon pellot olisivat vierekkäin. Myös kokonaisia taloja siirrettiin kauemmas toisistaan ja useita taloja Allisille 3-5 km päähän pääkylästä. Siirto on silloisella kalustolla ollut valtava urakka.

Nykyinen Allisen kylä on siis syntynyt 1900-luvun alussa kun sinne raivattujen peltojen keskelle siirretty taloja niin Jakkulan kuin Torstilan kylistä.

Kunnantalo sekä koulut

Laihian kunnan ensimmäinen kunnantalo oli Jakkulassa vuodesta 1913 vuoteen 1961. Myös Laihian ensimmäinen, yksityinen kansakoulu perustettiin Jakkulaan v. 1867 ja se toimi pari vuotta. Naapurikylään perustettiin ensimmäinen kunnan ylläpitämä kansakoulu 1870. Allisen kylässä toimi oma koulu 1918 – 1927. Sen jälkeen Allisen lapset kävivät koulua vuoteen 1963 Naarajoessa Isonkyrön puolella ja sittemmin Isonkylän koulussa.

Jakkulassa on ollut sekatavarakauppojen lisäksi ollut mm. kirjakauppa, vaatekauppa, kaksi pankkia, posti, kirjasto, neuvola, mylly, valokuvaamo, kahviloita, leipomo. Palvelutarjonta on siis supistunut huomattavasti.

Jakkula-Allisen kylätoimikunnan historiapiiri on julkaissut 1997 yli 400 sivuisen kylähistoriakirjan.